Friheten vår

internettDen er truet. Dette er et gravalvorlig innlegg om frihet på internett. Hva mener jeg med det? Jo. For det første. Det er ingen som følger med og sjekker om vi gjør noe galt på nettet. For eksempel har privatkopiering vært forbudt i Norge i all vår tid, men ingen har håndhevet disse lovene før et lovbrudd har kommet til overflaten. La meg gi et eksempel på dette. Om sommeren er det båndtvang for alle hundeeiere i bestemte områder. Om noen skulle slippe hunden løs under dette påbudet vil ingen verdens ting skje. Om hunden skulle løpe av sted og bite et barn eller en sau, vil det være enkelt å plassere skylden på hundeeieren som ikke brukte bånd.

Slik har internett vært, med få unntak. Det har nesten ikke eksistert lovbrudd på internett. Det er derfor saken mot Pirate Bay har vært så lang og vanskelig. Internett som formidler av informasjon har ikke vært direkte lovbrudd. Dette er i ferd med å endre seg. Det frie internett er truet.

Internettsider som Pirate Bay og Isohunt har blitt offer for en heksejakt verden ikke før har sett. Om de ikke har blitt dømt direkte i retten, har de blitt pepret med så mye advokatmat at de har brutt sammen bare av presset. Dette er fremgangsmåten som advokatbyråene i USA bruker, og nå kommer det denne veien. Jeg skal snakke mer om dette. Det skjedde med Isohunt, men jeg skal kort nevne noe annet.

Terrortrusselen. Men nå må jeg løpe. Mamma har laget middag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *